Chuyên mục: Phần mềm tường lửa

Trong phần mềm tường lửa có 2 loại chính đó là vượt tường lửa và tạo ra tưởng lửa. Trong đó những phần mềm vượt tường lửa sẽ giúp cho người dùng lách qua để truy cập trái phép vào một web hay một địa chỉ nào đó bị cấm và ngược lại những phần mềm tường lửa giúp cho máy tính, thiết bị của người dùng được an toàn hơn tránh những “người lạ” truy cập trái phép vào trong máy tính nhằm khai thác tài nguyên bên trong máy tính của bạn