Thẻ tìm kiếm : FileVault

FileVault được phát triển vào các thiết bị sử dụng Mac OS X từ phiên bản 10.3 trở lên được người dùng đánh giá là một trong những bước tiến lớn của Apple trong công cuộc chinh phục người dùng. Để tìm hiểu thêm về FileVault hãy cùng xem các bài viết chia sẻ về thông tin này trên website updatemoi.com nhé