Thẻ tìm kiếm : HTTPS

là một giao thức có tên Hypertext Transfer Protocol Secure với công nghệ kết hợp giữa HTTP + SSL hoặc TLS nhằm giúp bảo mật thông tin của dữ liệu truyền tải cũng như bảo mật thông tin người dùng khi sử dụng internet. HTTPS hiện nay trở thành một trong những giao thức phổ biến được khuyến nghị nên dùng cho các trình duyệt web và người dùng khi sử dụng cũng nên chọn các trang web có HTTPS để giao dịch cũng như tìm hiểu thông tin

Nếu như bạn đọc muốn tìm hiểu về giao thức HTTPS này có thể truy cập vào danh mục wiki để tìm rõ ý nghĩa cũng như công dụng. Ở trong phần thẻ tag này của Cập Nhật Mới về HTTPS sẽ tổng hợp đến những tin tức, thông tin hữu ích liên quan đến Hypertext Transfer Protocol Secure cập nhật liên tục