Thẻ tìm kiếm : Scroll Lock

Scroll Lock (hiện nay được nhiều hãng máy tính viết tắt là Src LK) là một trong những phím bổ trợ tương tự như phím Alt và Shift với công dụng giúp thay đổi các chức năng của những phím khác trên bàn phím máy tính. Scroll Lock được phát triển nhằm mục đích để khóa tất cả các kỹ thuật cuộn màn hình khi phát triển loại bàn phím IBM PC gốc

Scroll Lock ngày nay đã được rất ít sử dụng nhất là trong những phần mềm đều hạn chế sử dụng phím này vì một số lý do riêng. Theo như thiết kế ban đầu của bàn phím trên máy tính thì phím Scroll Lock được sử dụng với mục đích điều chỉnh hành vi của phím mũi tên và trong phần chuyên mục này mình sẽ chia sẻ toàn bộ các bài viết liên quan đến phím này ở phần bên dưới