Thẻ tìm kiếm : Shortcut

Nếu hiểu nôm na thì shortcut giống như một đường tắt giúp cho người dùng có thể chỉ với một thao tác click là bạn có thể truy cập vào một phần mềm, hệ thống hay trình duyệt web

Nếu như bạn đọc không hiểu về shortcut có thể truy cập vào trong danh mục wiki của Cập Nhật Mới để tham khảo (nhiều quá không tìm được thì lên google gõ shortcut + updatemoi.com) là mọi thông tin liên quan đến chủ đề này sẽ được show ra hết hoặc vào trong thẻ tag này cũng được