Chuyên mục: Trình duyệt web & Add-on

Trong phần trình duyệt web và add-on này sẽ chia sẻ đến người dùng những tiện ích mở rộng, Toolbar, Newsreaders, RSS, Lịch sử, cache, cookie… và nhiều hơn thế nữa. Trong đó, những thông tin ở trong phần mục này được chia sẻ hoàn toàn miễn phí