Hàm MOD trong Excel, cách dùng hàm MOD có kèm ví dụ

4 Cập Nhật Mới
ham mod trong excel

Hàm MOD là hàm lấy số dư của phép chia. Hàm MOD thường được sử dụng để kết hợp với các hàm khác thực hiện tính toán trên bảng tính. Bài viết dưới đây mình giúp bạn hiểu rõ hơn về cú pháp cũng như cách sử dụng hàm MOD trong Excel thông qua ví dụ cụ thể để các bạn nắm rõ hơn nhé.

Hướng dẫn cách dùng hàm MOD trong Excel

ham mod trong excel
Hàm MOD trong Excel, cách dùng hàm MOD có kèm ví dụ

Công thức hàm MOD trong Excel

Hàm MOD trả về số dư sau khi chia một số cho ước số, kết quả sẽ cùng dấu với ước số (không phụ thuộc vào dấu của số bị chia). Hàm MOD là một trong những hàm Excel cơ bản, nên nó sử dụng được trên các phiên bản Excel 2007, 2010, 2013, 2016 trở lên.Bên cạnh đó, trên phiên bản Excel cho máy tính bảng hay trên điện thoại iPhone hoặc android thì bạn vẫn có thể sử dụng hàm này.

Cú pháp: = MOD(number, divisor).

Lưu ý: Tùy theo cài đặt trên máy tính của bạn, mà bạn sử dụng dấu phẩy “,” hay dấu chấm phẩy “;” để ngăn cách.

Trong đó:

  • Number: Là số bị chia ( số muốn chia để tìm số dư), number là tham số bắt buộc
  • Divisor: Là số chia, là tham số bắt buộc.

Một số chú ý khi sử dụng hàm MOD

  • Nếu số chia bằng 0, thì hàm MOD trả về giá trị lỗi #DIV/0!
  • Hàm MOD trả về kết quả có cùng dấu với số chia , kết quả không quan tâm tới dấu của số bị chia.
  • Hàm MOD có thể được biểu đạt bằng các số hạng của hàm INT:

MOD(n, d) = n – d*INT(n/d)

Ví dụ minh họa: Dưới đây là những ví dụ về cách sử dụng hàm MOD trong Excel.

Ví dụ 1: Tính số dư của phép chia trong bảng dưới đây.

ham mod trong excel 1

Hướng dẫn: Tại ô J6, đặt công thức = MOD(H8,I8). Trong đó H8 là số bị chia, I8 là số chia.

 

ham mod trong excel 2

Sau đó nhấn enter, chúng ta có kết quả:

 

ham mod trong excel 3

Copy công thức xuống các ô còn lại được kết quả

 

ham mod trong excel 4

Như các bạn thấy, ở đây thì kết quả số dư mang dấu của số chia.

  • Chia 19 cho -17=> ta được số dư là -15, mang dấu của số chia
  • Chia -21 cho 13=> ta được số dư là 5,mang dấu của số chia
  • Chia -25 cho -6=> ta được số dư là -1, mang dấu của số chia

Đối với trường hợp Divisor=0 thì trả về giá trị lỗi #DIV/0!

 

ham mod trong excel 5

Ứng dụng của hàm MOD trong Excel

Ứng dụng của hàm MOD trong đánh dấu các hàng

Ví dụ 2: Hãy đánh dấu các hàng thứ hai trong bảng số liệu sau:

ham mod trong excel 6

Để thực hiện đánh dấu, các bạn làm theo các bước sau.

Bước 1: Vào Conditional Formatting, chọn New rule

Bước 2: Khi bảng New Formatting rule mở ra, các bạn chọn Use a formula to detemine which cells to format

Bước 3: Nhập công thức =MOD(ROW(A1),2)=0 vào ô Edit the rule như hình bên dưới.

Bước 4 : Kích chuột vào ô Format để chọn kiểu chữ, màu chữ, màu nền đánh dấu

 

ham mod trong excel 7

Sau đó nhấn OK chúng ta có kết quả, các hàng thứ 2 đã được đánh dấu.

 

ham mod trong excel 8

Ứng dụng hàm MOD trong excel tìm số ngày lẻ

Ví dụ 3: Tính số ngày lẻ dựa vào ngày check in và check out trong bảng sau.

Số ngày lẻ là số ngày trong khoảng thời gian đó không đủ 7 ngày( 1 tuần). Đồng nghĩa với việc là số dư của phép tính

(Thời gian Check out trừ đi thời gian Check in):7

Sử dụng hàm MOD chúng ta có công thức: Tại D2 =MOD(B2-A2,7)

Sao chép công thức ở D2 xuống các ô còn lại có kết quả:

ham mod trong excel 9

Chú ý: Trong ví dụ này để tính số ngày chẵn( số tuần) thì chúng ta có thể dùng hàm INT. Để xem thêm cách sử dụng hàm INT, các bạn hãy tham khảo đường link bên dưới nhé:

Xem thêm: Hướng dẫn cách sử dụng hàm INT trong Excel

Tổng kết

Trên đây mình đã giới thiệu tới các bạn cách sử dụng hàm MOD trong excel và ứng dụng của nó trong thực tế. Nếu có bất cứ câu hỏi hay thắc mắc cần giải đáp hãy comment để https://updatemoi.com giúp các bạn nhé. Chúc các bạn thành công!

 

 

 

Thẻ tìm kiếm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.