Chuyên mục: Tự học illustrator

Việc bạn tự học illustrator giúp cho bạn ngoài việc tự tay tạo được Card Visit Broucher Profile ra thì với việc học online đôi khi còn có chất lượng cũng như kỹ năng tốt hơn. Đối với việc bạn tìm hiểu các bài viết tại chuyên mục học này các bạn sẽ tìm thấy những hướng dẫn cơ bản và nâng cao giúp việc thiết kê logo, brochure, catalogue,…